Akım Hesaplama Aracı

Akım hesaplama formülü Ohm yasasından türetilmiştir. Akım, bir elektrik devresindeki elektronların akışı olarak tanımlanır. Elektronların akışı, potansiyel farklılıklar nedeniyle oluşur. Akım, zamanla şarj değişim oranı olarak da bilinir. Akım I ile temsil edilir ve SI akımın birimi Amperdir.

Volt
Ohm
Hesapla
Sonuç
(Amper)
Sonuç burada belirecek.

Akım hesaplama formülü

Akım formülünü kullanarak hesaplayabiliriz.

I = V/R I = 300/20 I = 15

  • I: Amper cinsinden akımı temsil eder.
  • V: Potansiyel fark olan Volt’u temsil eder.
  • R: Ohm(Ω) cinsinden dirençtir.

Örnek uygulama: Bir elektrik devresinde potansiyel fark ve direnç sırasıyla 300V ve 20Ω olarak verilmiştir. Akım formülünü kullanarak devrede akan akımı bulun.

V = 300V R = 20Ω